Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 91 treff. Totalt 4410 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektets undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  Undermining Hegemony. The US, China, Russia, and International Public Goods

  2015 - 2018 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Undermining-Hegemony.-The-US-China-Russia-and-International-Public-Goods

  Developments in the last fifteen years have driven renewed interest in hegemonic-stability and power-transition theory. The persistence of US-centered...

 • Forskningsprosjekt

  Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution

  2014 - 2018 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Traders-in-the-food-value-chain-Firm-size-and-international-food-distribution

  Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import).

 • Forskningsprosjekt

  Coordination and Capacity Building within the Security Sector in Bosnia-Herzegovina (SSRBiH )

  2011 - 2018 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Coordination-and-Capacity-Building-within-the-Security-Sector-in-Bosnia-Herzegovina

  Prosjektet skal både koordinere Norges innsats for å støtte etterretnings- og sikkerhetssektorreform i Bosnia-herzegovina og levere forskningsbidrag på...

 • Forskningsprosjekt

  Dialogue and learning across divides in North Caucasus (DLDNC )

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Dialogue-and-learning-across-divides-in-North-Caucasus

  Prosjektet har som mål å skape en arena for læring og dialog mellom masterstudenter og doktorgradsstipendiater med interesse for Nord-Kaukasus. Målet er...

 • Forskningsprosjekt

  Den voldelige byen

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Den-voldelige-byen

  Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?

 • Forskningsprosjekt

  Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

  2007 - 2013 (Avsluttet)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Russian-and-Caspian-Energy-Developments

  RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter...

 • Forskningsprosjekt

  Economic Reform in Cuba, Phase 4

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Economic-Reform-in-Cuba-Phase-4

  Prosjektet ser på mulighetene for økonomiske reformer på Cuba.

 • Forskningsprosjekt

  Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

  2011 - 2015 (Avsluttet)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Systems-of-Tax-Evasion-and-Laundering

  Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.

 • Forskningsprosjekt

  Understanding the conflicts in the MENA region

  2013 - 2017 (Pågående)
  ../Om-NUPI/Prosjekter-og-sentre/Understanding-the-conflicts-in-the-MENA-region

  Hensikten med prosjektet er å bedre forstå de nye konfliktkonstellasjonene i MENA-regionen.