Bildet viser NUPIs nye styre

STYREMEDLEMMER: F.v. Julie Wilhelmsen (NUPI), Karsten Friis (NUPI), Målfrid Braut-Hegghammer (Institutt for forsvarsstudier), Benjamin de Carvalho (NUPI), Elin O. Demiraslan (NUPI), Espen Barth Eide (World Economic Forum), Kate Hansen Bundt (Den norske Atlanterhavskomité), Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet)  Katja Franko Aas (Institutt for kriminologi) og Gunhild Hoogensen Gjørv.

Styret

Publisert: 24. mars 2015

Styreleder for NUPI er Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité. Bundt erstattet Elsbeth S. Tronstad. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.

Styrets medlemmer:

Kate Hansen Bundt, (leder), generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité

Espen Barth Eide, Spesialrådgiver til FNs generalsekretær på Kypros

Målfrid Braut-Hegghammer, førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Alf Håkon Hoel, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

Katja Franko Aas, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Jon Harald Sande Lie, seniorforsker ved NUPI

Elin O. Demiraslan, HR-rådgiver ved NUPI 

Varamedlemmer:

Geir Ulfstein, professor, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor, Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI

Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI

Styremedlemmer

 • Kate Hansen Bundt

  Styreleder NUPI og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité
 • Espen Barth Eide

  stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Elin O. Demiraslan

  HR-rådgiver
 • Jon Harald Sande Lie

  Seniorforsker
 • Målfrid Braut-Hegghammer

  Førsteamanuensis, Institutt for Statsvitenskap ved UiO
 • Alf Håkon Hoel

  Forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
 • Katja Franko Aas

  Professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO
 • Geir Ulfstein

  professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, UiO.
 • Julie Wilhelmsen

  Seniorforsker
 • Morten Bøås

  Forsker I
 • Gunhild Hoogensen Gjørv

  Professor, Senter for fredsstudier, UiT