Ledelsen

Publisert: 24. mars 2015

Direktør: Ulf Sverdrup

Forskningssjef: Ole Jacob Sending

Administrasjonssjef: Jan Morten Torrisen  

Kommunikasjonssjef: Åsmund Weltzien  

Lederne for forskningsgruppene:

Sikkerhet og forsvar: Karsten Friis

Russland, Eurasia og Arktis: Helge Blakkisrud

Internasjonal økonomi: Arne Melchior

Utenrikspolitikk og diplomati: Benjamin de Carvalho

Fredsoperasjoner og fredsbygging: Kari Osland  

Fremvoksende stormakter og global utvikling: Elana W. Rowe  

Ledelse