Kommunikasjonsavdelingen

Publisert: 25. mars 2015

Kommunikasjonsavdelingens kjerneaktiviteter er publisering, seminarer, konferanser, bibliotektjenester, mediekontakt, skolerettet virksomhet og utvikling av NUPIs nettsider.

Forskningsresultater og forskningsbasert informasjon skal formidles både til spesielle brukergrupper og til allmennheten, noe kommunikasjonsavdelingen arbeider for i samarbeid med forskningsavdelingene. Medarbeiderne forbereder, tilrettelegger og gjør resultater og informasjon tilgjengelig gjennom instituttets tidsskrifter, på nettstedene: nupi.no og hvorhenderdet.nupi.no, øvrige NUPI-publikasjoner og gjennom andre nasjonale og internasjonale kanaler.

Medarbeidere i avdelingen