Francesca R. Jensenius

Seniorforsker

Francesca R. Jensenius jobber med komparativ politikk, komparativ politisk økonomi og forskningsmetode, med et regionalt fokus på Sør-Asia og Latin-Amerika.

Hun er særlig interessert i spørsmål relatert til hvordan valgdynamikk og institusjonell utforming påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet. Dette studerer hun ved å kombinere innsikter fra feltarbeid med innsamling og analyser av store datasett.

For tiden forsker Jensenius på forholdet mellom valgresultater og hvordan politikere velger å fordele økonomiske ressurser i India. I tillegg har hun et komparativt prosjekt om hvordan lover rundt om i verden påvirker de politiske mulighetene og den sosioøkonomisk utviklingen til kvinner og andre marginaliserte grupper. Jensenius har skrevet den kommende boken Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India (Oxford University Press). Hun har også skrevet artikler om politisk inkludering av minoritetsgrupper i indisk politikk, forholdet mellom politiske partiers organisasjonsstruktur og valgresultater, og hvordan valginsentiver påvirker lokale utviklingsmønstre.

Se også hennes personlige hjemmeside for ytterligere informasjon.