Elana Wilson Rowe

Seniorforsker

Elana Wilson Rowe er seniorforsker på NUPI og professor 2 ved Nord universitet.

Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University of Cambridge (2006). Rowes ekspertområder inkluderer internasjonale relasjoner i Arktis, global styring, klimapolitikk og russisk utenriks -og nordområdepolitikk. Hun er leder for forskningsgruppen for fremvoksende stormakter og global utvikling på NUPI.

Du finner fulltekstversjoner av Rowes arbeid på Academia og Research Gate.