Cedric H. de Coning

Seniorforsker

Cedric de Coning er seniorforsker i forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgiver med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. De Coning er i redaksjonsrådet for tidskriftene Global Governance og Peacebuilding. Han har doktorgrad i etikk fra Avdeling for filosofi ved University i Stellenbosch.

Hovedområder i forskningen hans er fredsbevaring og fredsbygging i AU, EU og FN. Han er spesielt interessert i implikasjoner av kompleksitetsteori på planlegging, ledelse og evaluering av fredsoppdrag.