Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 13 2013

Mot brudd mellom Storbritannia og EU?

12. mai 2013

Storbritannias forhold til EU har alltid vært stormfullt og fylt av motsigelser. I den europeiske integrasjonsprosessen har landet vært både drivkraft og bremsekloss: en forkjemper for frihandel og et bredere EU, men også notorisk skeptisk til overnasjonale institusjoner. I nyere tid er selve grunnlaget for britisk EU-tilknytning kommet opp til debatt. Sterke politiske krefter og et flertall i befolkningen ønsker at Storbritannia skal forlate EU. Det vil kunne få store konsekvenser for både EU og Storbritannia.

Forskere